4
کاوش های آسور

کاوش های آسور

  • کد خبر : 931
  • ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۹
کاوش های آسور

تپه ‏هائى كه در صفحات مجاور فرات و دجله واقع است از ديرگاه توجه سياحان و مسافرين را بخود جلب ميكرد و حدس مي زدند كه بايد زير اين تپه‏ ها خرابه ‏ها و آثار شهرهاى قديم باشد. در اواخر قرن هيجدهم، بشام‏ نماينده پاپ در كلده …

به نام خدا

تپه ‏هائى كه در صفحات مجاور فرات و دجله واقع است از ديرگاه توجه سياحان و مسافرين را بخود جلب ميكرد و حدس ميزدند كه بايد زير اين تپه‏ ها خرابه ‏ها و آثار شهرهاى قديم باشد.

در اواخر قرن هيجدهم، بشام‏ «۲» نماينده پاپ در كلده، توجه اروپائيها را به بعض تپه‏ هاى حله و خرابه ‏هائى كه در جنوب بغداد واقع است جلب كرده مجموعه‏اى از آثار بفرانسه فرستاد. پس از آن كمپانى هند شرقى درصدد تحقيقات برآمد و مجموعه ‏اى ترتيب داده بموزه لندن معروف به خانه هند شرقى تقديم كرد.

بعد (ريچ) نماينده كمپانى هند شرقى در بابل مشغول تحقيقات شده كتابى در ۱۸۱۵

______________________________
(۱)-Winckler .

(۲)-Archeveque Bauchamp .

در توصيف خرابه‏ها و تپه‏ها نوشت و مجموعه‏اى بلندن فرستاد كه داخل موزه بريطانيائى گرديده فوق‏العاده توجه عامه را جلب كرد. حال بدين منوال بود تا اينكه در ۱۸۴۲ پل بت‏تا «۱» ويس قونسول فرانسه در موصل بتصوّر اينكه نينواى قديم در اين محل بوده، در تپه (كويونجيك) براى نخستين دفعه به كاوش پرداخت، چون از حفريّات مذكوره نتيجه‏اى كه مترقب بودند بدست نيامد، به تپه (خورساباد) متوجه شد و حفرياتى كرد كه نتيجه بخشيد: باقيمانده قصر سارگن پادشاه آسور را با ديوارهائيكه پر از حجاريهاى برجسته قشنگ بود يافته، در حال صورت‏هائى از آن نقاشى كرده با مجموعه‏اى از آثار براى موزه (لوور) فرستادند و دولت فرانسه كتاب نفيسى در پنج جلد بعنوان آثار نينوا «۲» انتشار داد.

اقدام فرانسويها باعث شد كه ليارد انگليسى به خرج (كن‏نينگ) معارف پرور در تپه نمرود، محل كالاه يا كالح تورية پايتخت قديم آسور، به حفريات پرداخته قصر (آسوربانى‏پال) پادشاه آسور و حجاريهاى برجسته زياد كشف كرد (۱۸۴۵ م.) بعد در محل (كويونجيك) كه فرانسويها ترك كرده بودند كاوشهائى بعمل آورده آثار قصر نينوا را يافت. بهره‏منديهاى (ليارد) باعث شد كه موزه بريطانيائى مبلغى باو داد و او باز از ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۱ بكاوش پرداخت. در نتيجه آثار قصر (سن‏ناخريب) و (تيگلات پى‏ليستر) پادشاهان آسور پيدا شد و چيزى كه خيلى مهم است كتابخانه دربارى آسوربانى‏پال از زير خاك بيرون آمد. اين كتاب‏خانه، كه منبع تمام نشدنى آگاهى باحوال آسور ميباشد، حالا در موزه بريطانيائى است. حجاريهاى برجسته و كتيبه‏هاى زيادى هم بدست آمده كه متتبع را با زندگانى خصوصى آسورى‏هاى قديم آشنا ميكند. ليارد در كتبى نتيجه تحقيقات و كاوشهاى خود را منتشر كرد «۳» و بعد از مراجعت او بانگلستان (رسّام) و (لفتوس) كارهاى او را دنبال و اكتشافات عمده كردند. پس از آن ديگر چندان توجهى به‏

______________________________
(۱)-Paul botta .

(۲)-Monuments de Ninive .

(۳)-

Layard. Monuments of Nineveh 1849, Nineveh and its ruins 1850, Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon 1853.

نينوا نميشد، تا اينكه در ۱۸۷۰ (جرج‏سميث) در كتاب‏خانه آسوربانى‏پال حماسه‏اى معروف به (گيل‏گامش) و روايتى راجع بطوفان يافت (هردو از بابل است).

انتشار اين آثار بقدرى جالب توجه عامه شد كه اداره جريده (ديلى تلگراف) «۱» هزار ليره به سميت داد، تا بقيه اين حماسه را بيابد و او به نينوا رفته در كويونجيك بقيه اين حماسه را يافت. بعد او را مجددا به آسور فرستادند و آثارى بسيار راجع به عقايد مذهبى و چيزهاى ديگر آسوريها بدست آورد. اين اكتشافات توجه خاصى در تمام اروپا و مخصوصا در انگلستان نسبت بمشرق قديم ايجاد كرد. بعد از سميث، (رسّام)، بواسطه همراهى ليارد، كه سفير انگليس در اسلامبول بود، امتيازاتى راجع بحفريات گرفت و در جاهاى زياد كاوش‏هائى بعمل آورد. از آثار منكشفه اينزمان دروازه (بلوات) است كه از مفرغ ساخته شده و از حيث صنعت خيلى معروف ميباشد. اين دروازه نقاشيهاى برجسته دارد و آن را بيادگار فتوحات (شلم‏نصر) دوّم، پادشاه آسور، ساخته‏اند. رسّام در ۱۸۸۲ م. بانگلستان مراجعت كرد و از اين تاريخ ديگر كاوشهائى در نينوا نشد، ولى شركت آلمانى موسوم به «شركت شرقى» در (كلات‏شرقت)، كه محلّ (آسور) يعنى نخستين پايتخت دولت آسور است، مشغول كاوشهائى ميباشد. مدارك و اسناد زياد، كه از آسور بدست آمده، غالبا عبارت است: ۱- از راپورتهاى حكام و ولات آسورى راجع بامور قلمرو حكمرانى آنها، اهميت اين اسناد از اين حيث است كه نصّ وقايع را نوشته‏اند، زيرا نفعى در اغراق‏گوئى براى حكام نبوده، عيب مدارك مزبوره اين است كه تاريخ ندارد و گاهى هم معلوم نيست كه مخاطب كيست. ۲- از مكاتبه پادشاهان آسور با پادشاهان بابل و پادشاه عيلام با پادشاهان آسور. در زمان (ادادنيرارى) پادشاه آسور عهدى بين آسور و بابل منعقد شده و وقايع‏نگاران دربار آسور بمناسبت موقع، يا بنا بمأموريتى كه داشته‏اند، فهرستى از تمام عهدنامه ‏هاى قبل، كه بين دو دولت مذكور منعقد شده بود، ترتيب داده‏اند، با قيد اينكه كدام عهدنامه در زمان صلح يا بر اثر جنگى بسته شده و هردفعه‏

______________________________
(۱)-Daily Telegraph .

تصريح كرده‏اند كه حدود دولتين از چه قرار معين شده. اگرچه در اين فهرست آنچه براى آسور موهن يا ناگوار بوده بسكوت گذشته، باوجوداين فهرست مزبور داراى اهميت زياد است، زيرا جاهاى خالى سالنامه‏ هاى بابلى را پر ميكند و راجع به دوره‏ايست كه اطلاعات ديگر نسبت بآن كم است. مقايسه تاريخ آسور و بابل را بر اين سند مبنى ميدارند و آن مربوط به ازمنه‏ايست كه از قرن ۱۵ تا نهم ق. م امتداد مييابد.

مجله تاریخ

پیچ اینستاگرام مجله تاریخ

منبع: تاریخ ایران (حسن پیرنیا)

لینک کوتاه : https://tarikh.site/?p=931
  • نویسنده : مجله تاریخ
  • ارسال توسط :
  • منبع : کتاب تاریخ ایران (حسن پیرنیا)
  • 927 بازدید
  • بدون دیدگاه

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0