تاریخ جهان سرگذشت - مجله تاریخ

۱۵فروردین
خطّ مصرى قديم‏
خطّ مصرى قديم‏

خطّ مصرى قديم‏

مصر هميشه بيش از ممالك ديگر مشرق قديم توجه اروپائيان را بخود جلب ميكرد. خبرى هست كه روميهاى قديم هم به مصرشناسى توجه داشتند و اشخاصى بودند مانند آم‏مين‏مارسلن و غيره كه خطوط مصرى را بی ‏غلط مي خواندند.

۱۵فروردین
کاوش های مصر
کاوش های مصر قدیم

کاوش های مصر

۱۵فروردین
کاوش های سوریه، فلسطین، نوبى‏
کاوش های سوریه، فلسطین، نوبى‏

کاوش های سوریه، فلسطین، نوبى‏

۱۴فروردین
منابع تاریخ
منابع تاریخ

منابع تاریخ

چیزی یافت نشد !