دسته بندی : گالری عکس

ساخت اهرام ثلاثه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۲:۴۷

ساخت اهرام ثلاثه

آوارگان جنگ یمن ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۳:۱۱

آوارگان جنگ یمن

آوارگان جنگ سوریه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۲:۰۹

آوارگان جنگ سوریه

آوارگان جنگ جهانی دوم ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۱:۰۶

آوارگان جنگ جهانی دوم

آوارگان جنگ ویتنام ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۰:۴۲

آوارگان جنگ ویتنام

آوارگان جنگ بوسنی و هرزگووین ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۳:۲۷

آوارگان جنگ بوسنی و هرزگووین